Analytics

Människor

Bilder av människor, oftast i den miljö där de vistas, men också bilder vid specella tillfällen eller familjehögtider

 © Håkan Bley, hobbyfotograf i Norrköping,    hakan@bleyfoto.se