Analytics
top of page

Miljöbilder från Hammarbacken

En småregnig dag i slutet av oktober 2014 gav jag mig ut för att spåra Pjältåns övre lopp, nära Graversfors vid sjön Näknen.

Hittade inga bra fotoplatser, så jag ställde bilen och började vandra längs Näknens västra strand. Stötte efter ett tag på skyltar, som traktens hembygsförening satt upp, som berättade om den stångjärnshammare som 1741 byggdes vid det som skulle kallas Hammarbacken. Hammaren drevs av vattnet från en bäck, som kom från småsjöarna ovanför och gick utför branten mot Näknen. Ganska känd är den lilla kanal som sprängdes genom berget för att leda vattnet till hammaren.

Informationstavlan
Bäcken
Information
Beskrivning med karta
bäcken
gamla murar
Gamla murar
Den sprängda kanalen
Kanal
bäcken
bäcken
Skogssjö
bottom of page