Analytics
Sök

Skärgårdsvår


En tidig båttur till Kallhamn i Bråviksmynningen. Fantastiska solupp- och nedgångar. Det här kortet är taget kl. 4 på morgonen.

1 visning

 © Håkan Bley, hobbyfotograf i Norrköping,    hakan@bleyfoto.se