Analytics
Sök

Pjältån igen


Utforskade området från tennisklubben i Åby till väg 55. Kanske biotop för kungsfiskare? Många änder fanns där i alla fall. ;-)

1 visning

 © Håkan Bley, hobbyfotograf i Norrköping,    hakan@bleyfoto.se