Analytics
Sök

Kåkenhus kraftstation

I Norrköping finns många gamla industrilokaler, som utnyttjade vattenkraften i Motala, ström bevarade. En av dem är Kåkenhus och där gjorde fotoklubben Norrköping ett besök i dag. Bilder finns här.

3 visningar

 © Håkan Bley, hobbyfotograf i Norrköping,    hakan@bleyfoto.se