Miljöbilder från Kåkenhus kraftstation av Håkan Bley, Norrköping

 I Norrköping finns många gamla industrilokaler, som utnyttjade vattenkraften i Motala ström, bevarade. En av dem är Kåkenhus, som numera är en del av Campus Norköping, och där gjorde fotoklubben Norrköping ett besök i december 2014. Här finns några av de bilder jag tog då
loading...